Vrienden van het Gorcums Museum - bestuur

Banner vrienden

-> Bekijk Jaaroverzicht 2014 en financiële verantwoording

 

Namen bestuurders:

 • Hanso Pagano Mirani, Gorinchem, voorzitter
 • Adelheid Ponsioen, Gorinchem, penningmeester
 • Lucine Blankert, Gorinchem, bestuurslid
 • Peter van Mersbergen, bestuurslid
 • Connie Stek, bestuurslid

 

Stichting heeft tot doel:

 • Het verlenen van steun aan het Gorcums Museum
 • Het verrichten van handelingen die daarvoor bevorderlijk kunnen zijn

 

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

 • Het stimuleren van maatschappelijk draagvlak voor het museum
 • Het zijn van een klankbord voor de museum organisatie
 • Het geven van financiële steun van het museum
 • Het organiseren van aktiviteiten voor haar donateurs

 

Beloningsbeleid bestuurders:

 • Bestuurders ontvangen geen beloning of vergoeding

 

Verslag uitgeoefende activiteiten

 • Wandeling langs verborgen tuinen in de Gorcumse binnenstad met een rondleiding door Jack van Mildert over de expositie Floralia (juni 2016)
 • Rondleiding door vrijmetselaars over de tentoonstelling Vrijmetselaars - een geheim ontsluierd (november 2015)
 • Rondleiding door Rob Kreszner over de expositie Papier in de hoofdrol (juli 2015)
 • Vriendenbijeenkomst en lezing directeur Waardlanden ivm expositie Te mooi om weg te gooien
 • Donatie tbv expositie Pronkstukken
 • Vriendenbijeenkomst en lezing Josien Damen ivm expositie Pronkstukken
 • Vriendenbijeenkomst en quiz met lezing Frans Leidelmeijer ivm expositie Van stoelen bezeten

 

Correspondentieadres:
Grote Markt 17

4201 EB  Gorinchem

KVK nr 57463042